DVI Varmepumpe detalje (1)
Privatlivspolitik.

Sådan behandler vi dine oplysninger. 

Privatlivspolitik – DVI Energi

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Dansk Varmepumpe Industri (DVI, vi eller os) behandler dine personoplysninger.

DVI er dataansvarlig overfor de oplysninger, som vi registrerer om besøgende på hjemmesiden, DVI´s kunder, leverandører, kontakter m.v.

Kontakt:
Dansk Varmepumpe Industri
Industrimarken 2C
9530 Støvring
info@dvienergi.com

Hvis du har spørgsmål til behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Ken Thon på telefon +45 40 50 95 30 eller mail kth@dvienergi.com.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger.

DVI behandler dine oplysninger, når du bestiller og betaler for en ydelse hos os. Det sker for at kunne levere den bestilte ydelse til dig, og for at kunne modtage betaling for ydelsen.

DVI behandler dine oplysninger, som du sender via e-mail eller kontaktformular. Det sker for at kunne kontakte dig og besvare din henvendelse.

DVI behandler dine oplysninger, hvis du giver dit samtykke til, at vi må anvende dine oplysninger til markedsføringsformål. Det betyder, at dine oplysninger kan anvendes til at sende dig e-mails med nyheder, tilbud og services om. Du kan læse mere om markedsføringssamtykke længere nede i denne skrivelse.

DVI behandler dine oplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Det sker for at kunne vise dig hjemmesiden korrekt, og for at du kan anvende sidens funktioner. Læs mere om det i vores cookiepolitik.

Dine oplysninger bliver kun anvendt til det formål, som de er indsamlet til.

Oplysninger som DVI behandler.

DVI kan behandle disse oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • CVR-nummer
  • Betalingsoplysninger
  • Andre almindelige kategorier af oplysninger

DVI behandler kun oplysninger om dig, som stammer fra dig. Vi indhenter ikke oplysninger om dig fra tredjepart.

Behandlingsgrundlag.

DVI behandler udelukkende oplysninger om dig på baggrund af et lovligt grundlag (hjemmel), jf. Databeskyttelsesforordningen.

DVI kan sende dig nyhedsbreve på baggrund af dit gyldige samtykke (jf. artikel 6, stk. 1, litra a).

Hvis du ønsker at indgå en aftale med DVI om levering af ydelser, rådgivning eller produkter, kan behandlingen ske, fordi det er nødvendigt for at kunne opfylde kontrakten (jf. artikel 6, stk. 1, litra b) eller fordi DVI har en legitim interesse i at behandle oplysninger om dig (jf. artikel 6, stk. 1, litra f), da vi har brug for at kunne kontakte dig som kunde i forbindelse med levering.

DVI kan desuden behandle oplysninger om dig, såfremt de fremgår af regnskabsmateriale af hensyn til vores retlige forpligtelse (jf. artikel 6, stk. 1, litra c).

Når du kontakter DVI via e-mail eller lignende, kan behandling ske på baggrund af vores legitime interesse (jf. artikel 6, stk. 1, litra f). For at kunne besvare henvendelsen, har vi behov for at registrere dine kontaktinformationer.

Samtykke i forbindelse med markedsføring.

DVI kan behandle dine oplysninger jf. markedsføringsloven med henblik på markedsføring, hvis du har givet samtykke hertil. Hvis du har afgivet markedsføringssamtykke, kan vi derfor sende dig e-mails eller andet marketingsmateriale med henblik på markedsføring af serviceydelser i DVI´s produktsortiment, herunder nyheder, tilbud og services.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke om markedsføring. Det gør du ved at afmelde dig via et link nederst i den mail, som DVI sender til dig. Hvis du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, gælder tilbagetrækningen fra det tidspunkt, hvor DVI modtager din henvendelse om tilbagetrækning.

DVI gemmer dine oplysninger i følgende tidsrum.

Når du henvender dig til DVI med en forespørgsel via e-mail eller en kontaktformular, vil dine oplysninger blive slettet, når formålet med behandlingen er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Når du samtykker til, at DVI må sende dig e-mails med henblik på markedsføring, gemmes dine oplysninger, indtil du tilbagetrækker dit samtykke.

Skulle du ønske at indgå en aftale (kontrakt) med DVI om levering af en ydelse, produkt eller service, gemmer vi dine oplysninger (navn, adresse, e-mail, evt. telefonnummer, evt. CVR-nummer) i op til 5 år efter afslutning af kundeforholdet, af hensyn til lovkrav om opbevaring af regnskabsmateriale (jf. bogføringsloven, LBK nr. 648 af 15/06/2006, kapitel 5).

DVI gemmer desuden dine kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer) i op til 1 år efter afslutning af kundeforholdet af hensyn til eventuel opfølgning på den leverede ydelse.

Datasikkerhed.

DVI behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

DVI overholder endvidere gældende standarder og krav til sikker kommunikation via e-mail.

Andre modtagere af dine oplysninger
DVI anvender en række databehandlere. Der er indgået databehandleraftale med alle databehandlere. Dette garanterer dig, at databehandleren overholder gældende regler i EU om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder.

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til DVI´s behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Kontaktinformationer finder du ovenfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som DVI behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må DVI fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod DVI´s ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du kan klage til datatilsynet.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DVI behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk