Oplev fleksibiliteten. Placer DVI varmepumpen på din grund. 

Udedelen fra DVI adskiller sig fra andre producenter. Den behøver nemlig ikke en placering op af din ydermur. Du kan placere den, hvor du vil i haven, så længe du overholder lokale reglementer. Indtast din adresse og størrelse på varmepumpen nedenfor, og oplev mulighederne for placering på din grund. 

Støjniveauet for varmepumpe (DVI LV5) er 40 db(A) i en radius af 1,3 m og 35 db(A) i en radius af 2,3 m.

Træk i varmepumpe ikonet for at flytte varmepumpen rundt på kortet. Brug “+” og “-“ knapperne til at zoome ind eller ud på kortet.

Krav til støjniveau i naboskel.

Visse kommuner har specifikke retningslinjer vedrørende støjniveauer i beboede områder. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at overholde kravene til afstand mellem bygninger og naboskel.

I langt de fleste kommuner ligger støjgrænsen således:

  • Hvis området er udlagt som ren beboelse i lokalplanen, må der maksimalt måles 35 dB i gennemsnit i skel.
  • Hvis området er blandet bolig og erhverv, må der maksimalt måles 40 dB i skel.
Bemærk: Der er forskel på, hvordan vi som producenter oplyser støjniveauet.

Hvis du sammenligner forskellige varmepumpeproducenter og deres lydniveau, er lydniveauet for DVI varmepumper opgivet ved højeste ydelse. Andre producenter oplyser oftest lydniveau ved laveste ydelse, som gældende standard foreskriver. Men laveste ydelse er ikke den, du vil opleve ved normal drift af varmepumpen.

Skemaet nedenfor er angivet i gennemsnitlige tal. Kilde: roligbolig.dk/sadan-maler-man-stoj/

Hvad er støjniveauet på en DVI-varmepumpe?

Kvalitetsvarmepumper er som hovedregel mere støjsvage. DVI hører derfor til blandt de absolut mest støjsvage muligheder på markedet. 

DVI Varmepumpe Produktbillede

Hemmeligheden bag stilheden.

DVI varmepumpen kan med nyeste teknologi og design bringe støjniveauet til et absolut minimum.

Den cirkulære form har ikke kun en æstetisk funktion men leder også den smule støj, der produceres, mod himlen. Sidst men ikke mindst er varmepumpen designet til at kunne installeres på afstand af såvel din bolig som dine hyggekroge i haven.

DVI Varmepumpe Produktbillede

Hemmeligheden bag stilheden.

DVI varmepumpen kan med nyeste teknologi og design bringe støjniveauet til et absolut minimum.

Den cirkulære form har ikke kun en æstetisk funktion men leder også den smule støj, der produceres, mod himlen. Sidst men ikke mindst er varmepumpen designet til at kunne installeres på afstand af såvel din bolig som dine hyggekroge i haven.

Fleksibilitet på wauw-niveau. 

DVI Privat Godthaab Billed30

Placer udedelen, hvor du vil i din have.

En varmepumpe bør placeres et sted, som er nemt at komme til i forbindelse med servicering og anden vedligeholdelse. Udover disse generelle anbefalinger er der også nogle regler for støj i naboskel, som du skal overholde. En autoriseret DVI-installatør kan rådgive dig om disse forud for installationen. Du er også altid velkommen til at kontakte DVI direkte.