Tilskud til grøn energi

Gør jeres virksomhed grønnere.

Et tilskud der kan mærkes.

Alle danske, privatejede virksomheder har mulighed for at søge om tilskud til energibesparende projekter og tiltag via Energistyrelsens Erhvervspulje. Der kan være mange penge at hente - både fra tilskudsordningen, men i særdeleshed også på bundlinjen, når de ressourcekrævende varmekilder skiftes ud med vedvarende energi. Læs mere om Erhvervspuljen, og bliv klogere på tilskudsmulighederne her.

Tilskud til grøn energi

Gør jeres virksomhed grønnere.

Et tilskud der kan mærkes.

Alle danske, privatejede virksomheder har mulighed for at søge om tilskud til energibesparende projekter og tiltag via Energistyrelsens Erhvervspulje. Der kan være mange penge at hente - både fra tilskudsordningen, men i særdeleshed også på bundlinjen, når de ressourcekrævende varmekilder skiftes ud med vedvarende energi. Læs mere om Erhvervspuljen, og bliv klogere på tilskudsmulighederne her.

Erhvervspuljen.
Kort fortalt.

Erhvervspuljen er en ansøgningsbaseret tilskudsordning, der udbydes af Energistyrelsen til dansk erhvervsliv.

Puljen, der lyder på hele 3,5 milliarder kroner, løber frem til 2029 som et led i energieffektiviseringsdirektivet samt målet om at reducere Danmarks samlede CO2-udledning med 70 % frem mod 2030.

Som virksomhed er det muligt at få tilskud på op til 50 % af de samlede investeringsomkostninger til energi- og CO2-besparende projekter, hvilket er med til at gøre det både attraktivt og rentabelt at investere i grøn omstilling og vores fælles fremtid.

Jeres virksomheds størrelse har dog imidlertid indflydelse på, hvor stor en andel af de støtteberettigede omkostninger til energibesparende projekter, man kan få tilskud til:

  • Små virksomheder: op til 50 %
  • Mellemstore virksomheder: op til 40 %
  • Store virksomheder: op til 30 %

Som ansøger har man mulighed for at søge om tilskud på minimum 10.000 kroner og op til 112 millioner kroner. Alle ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet.

Tilskuddet beregnes ud fra energibesparelsens størrelse med en støttesats på op til 500 kroner per sparet ton CO2 eller 10 øre per sparet kWh per teknisk leveår - alt efter hvilket, der er størst.

Det energibesparende projekt må ikke være påbegyndt, og man må hellere ikke have hyret håndværkere eller foretaget materialeindkøb, før styrelsen har godkendt og givet tilsagn om tilskud til projektet. Dette sker oftest i løbet af få arbejdsdage.

Hvem kan søge om tilskud til hvad?

DVI Varmepumpe erhverv (10)

Henvendt privatejede virksomheder.

Erhvervspuljen er tiltænkt privatejede virksomheder, typisk inden for handels-, produktions- og servicebranchen, og dækker over projekter som:

  • udskiftning af gaskedler, afbrændingsanlæg el.lign. til fjernvarme eller varmepumper
  • udskiftning af strømslugende belysning til LED
  • energioptimering af procesanlæg
  • etablering af varmegenvinding / intern udnyttelse af virksomhedens overskudsvarme.

Tiden er inde.
Fremtiden er nu.

Bæredygtighed og grøn omstilling er på alles læber.

Fremtiden er her, og efterhånden stiller både kunder, leverandører og samarbejdspartnere store krav til bæredygtige standarder – både i de produkter, man eventuelt leverer, og de services man yder, men også ift. den måde, man praktiserer bæredygtighed på inden for virksomheds egen vægge.

Tilskudsordningen er derfor en god og oplagt mulighed for at tage det første skridt mod den grønne omstilling. Og med de nye ændringer, der trådte i kraft i 2022, er det nu blevet endnu nemmere for virksomheder at ansøge om støtte fra Erhvervspuljen – hele året rundt.

Selve ansøgningsprocessen foregår digitalt igennem Energistyrelsens ansøgningsportal. Men inden da kræver det, at man har forberedt sig godt, så man har al dokumentation klar til upload.

For at gøre det så nemt og overskueligt som muligt, har Energistyrelsen udarbejdet en samlet og udførlig vejledning til hele ansøgningsprocessen, der beskriver alt fra den indledende fase til tiden efter projektets afslutning.

Er din virksomhed klar til at reducere jeres energiforbrug, CO2-udledning og økonomiske omkostninger? Så find Energistyrelsen vejledningen her:

DVI erhverv detalje

Hør mere om jeres muligheder.

Vi er altid klar med gode råd og vejledning til at søge tilskud, hjælp til dimensionering og kaffe på kanden. 

Der er masser at spare på både CO2-udledningen og bundlinjen med en grøn varmekilde - og med et eventuelt tilskud oveni, er det bare med at få søgt, så I kan komme godt i gang.

DVI erhverv detalje

Hør mere om jeres muligheder.

Vi er altid klar med gode råd og vejledning til at søge tilskud, hjælp til dimensionering og kaffe på kanden. 

Der er masser at spare på både CO2-udledningen og bundlinjen med en grøn varmekilde - og med et eventuelt tilskud oveni, er det bare med at få søgt, så I kan komme godt i gang.

Nyttige links.

DVI Varmepumpe erhverv (4)

Et populært valg.

Ikke klar til en 100 % omstilling til grøn energi?
Se vores hybridanlæg
DVI Nord 130922 116

Eksempel på tilskud til erhvervskunde.

Topcoat Skagen fik 180.000 kr. til varmepumpeprojektet fra Energistyrelsen.
Case - Top Coat Skagen

Vi er med jer hele vejen.

DVI Logo

Fra starten af processen til installation og service.

Vi går op i, at vores grønne energiløsninger altid er optimeret efter den individuelle virksomhed. På den måde er I sikret den mest energieffektive løsning - nu og på sigt.

Vi står for dimensionering og konfiguration, mens vores dygtige lokale installatører sørger for, at jeres nye varmekilde installeres optimalt på matriklen. I skal derfor ikke bekymre jer om at bruge dyrebare ressourcer på at fjerne fokus på jeres kerneforretning.