Dansk produceret varmepumpe
Vedvarende varmeenergi til dit hjem.

Sådan virker en varmepumpe.

De skjulte kræfter. Hemmeligheden bag bæredygtig opvarmning.

Der findes forskellige typer af pumper på markedet - herunder luft/luft, luft/vand og jordvarmepumper. Forskellen på pumperne er imidlertid forankret i, hvilken naturlig ressource og vedvarende energikilde, de henter varmen fra.

Når det er sagt, har de dog alle det tilfælles, at de er i stand til at ændre lave temperaturer til høje, som du kan bruge til opvarmning af dit hjem og dit brugsvand. Hvordan de gør det, kommer vi ind på herunder.

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe er i stand til at optage varmeenergi fra omgivelserne med et lavt temperaturniveau, og omsætte denne varmeenergi til et højere temperaturniveau. Denne proces kan anvendes til opvarmningsformål. Processen ligner den, der sker i et køleskab – blot med modsat fortegn.

For at forstå, hvordan en varmepumpe virker, er det en god idé først at finde ud af, hvad en varmepumpe egentligt består af. 

En varmepumpe består af en udedel og en indedel, der tilsammen er opbygget af 4 hovedkomponenter:

  1. Fordamper
  2. Kompressor
  3. Kondensator
  4. Ekspansionsventil

Varmepumpen er drevet af elektricitet, og overfører varme ved hjælp af et kølemiddel. Alle komponenter er koblet sammen med rør, hvori der er kølemiddel.

1. Fordamper

Fordamperen fungerer principielt som en kogende kedel. Fra udedelen optager varmepumpen energi fra omgivelserne (jord eller luft), og leder energien ind i varmepumpens system. Energien møder varmepumpens kølemiddel, og da kølemidlet har et meget lavt kogepunkt begynder det hurtigt at koge, og dermed at fordampe.

2. Kompressor

Kompressoren suger dampen fra kølemidlet fra fordamperen, og hæver trykket fra et sugetryk på 1,4 bar til et afgangstryk på 7,9 bar. Det er varmepumpens elektriske motor der hæver trykket, og processen kræver derfor elektrisk effekt. Trykstigningen får temperaturen til at stige
kraftigt fra +3°C til +75°C, og det er denne temperatur, der afgives til kondensatoren i varmepumpen.

3. Kondensator

På samme måde som at vandindholdet i fugtig luft kan danne kondens på en overflade, så kan kondensatoren i varmepumpen få kølemidlet til at kondensere – altså gå fra gasform til væskeform. Kondensatoren veksler på den måde varmen fra det varme kølemiddel til opvarmning af vandet
i boligens varmefordelingssystem (radiatorer/gulvvarme). Varmeafgivelsen fra kølemidlet finder sted, når kølemidlet tilgår ekspansionsventilen i varmepumpen. Det har samtidig den effekt at kølemidlet igen bliver flydende, og processen kan starte forfra.

4. Ekspansionsventil

Ekspansionsventilen fungerer som en reguleringsventil. Afhængig af åbningsgraden i ventilen tilføres der mere eller mindre kølemiddel til fordamperen. Ekspansionsventilens opgave er løbende at tilpasse kølemiddeltilførslen til fordamperen i en mængde, der skaber den ønskede
fordampning – og dermed den ønskede varmeeffekt.

Læs også.

DVI ny varmepumpe

Vælg kvalitet.

10 gode grunde til at vælge en varmepumpe fra DVI.
Læs her
Søg om tilskud

Til private boligejere.

Kender du reglerne for varmepumper?
3 regler du skal kende