Grøn omstilling – produceret i Danmark
  • VARMEPUMPER FRA DVI ENERGI
    Dansk håndværk & design

Venter du også på tilskud til en varmepumpe?

Efter at sidste års tilskudspulje blev tømt på bare 4 dage, er den samlede ordning til revision hos regeringen, som blandt andet vil kigge på beløbenes størrelse. Det vil sige at der er en reel risiko for at beløbenes størrelse bliver reduceret i den kommende ansøgningsrunde.

Selvom det umiddelbart synes attraktivt at tage chancen og vente på regeringen, så er det faktisk dyrt at vente, da der i de kommende måneder faktisk ligger faktisk 59% af årets energiforbrug.

Det vil sige at hvis man har et hus som f.eks bruger 3.000 liter olie på årsbasis, så vil man fra januar til maj bruge 1.770 liter olie på at vente på tilskud.

Denne olie koster cirka 17.700 kroner, som kunne have været erstattet af energi fra en varmepumpe til 3.665 kroner.

Det vil sige at man har ofret 14.035,- kroner på at vente på Energistyrelsen. 

Energitilskud er ikke den eneste tilskudsmulighed, da der også er mulighed for Håndværkerfradrag som i 2021 er hævet, så man kan få 25.000,- inkl. moms i fradrag pr. ægtefælle/samlever i husstanden.

Det vil sige at man har mulighed for at trække op til 50.000,- inkl. moms fra i håndværkerfradrag, som kan bruges på den timeløn som installatøren skriver på fakturaen til dig. 

Hvis man forestiller sig at arbejdslønnen i forbindelse med nedtagning af eksisterende varmekilde, og montering af ny varmepumpe løber op i 25.000,- vil den gennemsnitlige dansker få en værdi af fradraget på cirka 27%, som vil svare til 6.750,- inkl. moms.

Det vil sige at hvis man i stedet for at sætte sig ned og vente på Energistyrelsen, udskifter varmepumpen nu, vil regnestykket så således ud: 

Energisparetilskud 180 m2 bolig A++ luft/vand varmepumpe:  26.000,-
Besparelse + håndværkerfradrag: 20.785,-
Differens -5.215,-

Ovenstående regnestykke er med den forudsætning at tilskuddenes størrelse bibeholdes, som umiddelbart er tvivlsomt.

Totalkredit har et tilbud som du kan benytte dig af hvis du har et oliefyr installeret og er kunde hos dem. Du kan via din rådgiver ansøge om et værdibevis på 10.000,- som tilskud til udskiftning af din oliekedel i din privatbolig.

Du kan læse mere om tilbuddet via dette link: udskiftning af oliefyr

 

Hvis du vil vide mere om din muligheder, så fang os på 98355244.

Interesseret? klik her og bliv kontaktet af en forhandler