Grøn omstilling – produceret i Danmark
  • VARMEPUMPER FRA DVI ENERGI
    Dansk håndværk & design

  • solfanger til jordvarme

    Varme fra

    jord og sol

Solfanger til jordvarmeslanger

Udnyt varmen fra både sol og jord


I solrige perioder af året leverer mange solfangeranlæg mere varme, end der er behov for.

Overskudsenergien kan føres til jordslangekredsen og herved lagres i jorden til brug for opvarmning med jordvarmepumpen de dage, hvor solen ikke giver tilstrækkelig med varme.

Omvendt er der tidspunkter, hvor et solfangeranlæg ikke når op på en tilstrækkelig temperatur til opvarmning bolig og vand. Den energi, som ikke kan udnyttes direkte, kan gemmes i jorden med et sol-til-jord kit, så den kan anvends senere, 

Se de tekniske funktioner
 

  • kontakt os om varmepumper til privat
  • Ja tak, jeg vil gerne kontaktes

Interesseret? klik her og bliv kontaktet af en forhandler