Grøn omstilling – produceret i Danmark
 • VARMEPUMPER FRA DVI ENERGI
  Dansk håndværk & design

 • Klimavenlig varme dvi varmepumpe

  Klimavenlig varme

  Dansk produceret

 • Spar penge med DVI energi

  Spar 50%

  på varmeregningen

 • Luft-vand-varmepumpe fra DVI Energi

  Shhhh....

  Kan du heller ikke høre den?

 • Garantibestemmelser

  Garantien gælder i fem år fra varmepumpens produktionstidspunkt.

  Garantien dækker mod normale reparationsomkostninger som følge af indefra kommende fejl på varmepumpen.

 • DVI Energi yder 5 års garanti på alle vores produkter til boliger – det har vi gjort siden november 2018. Vi kræver blot at det lovpligtige årlige eftersyn er foretaget af kompetent installatør.

  Ved enhver reklamation, som er indenfor garantiperioden skal årlige eftersynsrapporter for lovpligtigt eftersyn kunne dokumenteres inden udbedring foretages.

  Hvis der ikke er foretaget lovpligtige årlige eftersyn af kompetent installatør bortfalder garantien.

  Alle eventuelle reparationer, som DVI Energi forventes at betale og som udføres af andre end DVI Energi skal inden igangsættelse altid godkendes af DVI Energi.

Garantien dækker ikke:
 • Skader som sker på grund af udefra kommende begivenheder, som f.eks. brand, vandskade, lynnedslag eller lignende.
 • Lovpligtige årlige eftersyn på varmepumperne.
 • Udskiftning og reparation af diverse sliddele, som følge af almindeligt slid.
 • Hvis varmepumpen har været tilsluttet en anden spænding end det, der er anført på mærkepladen på varmepumpen.
 • Hvis en skade sker på grund af lyn-, frost- eller tørkogningsskader og/eller ødelæggelse som følge af tilkalkning eller overtryk.
 • Hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb i varmepumpen ud over tilslutning, og denne reparation skyldes reklamationen.
 • Tilkalkning af varmepumpe.
 • Ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget uden for normal arbejdstid.
 • Skader på grund af manglende vedligeholdelse eller eftersyn af varmepumpen.
 • Hvis der ikke er foretaget lovpligtige eftersyn af kompetent installatør.
Interesseret? klik her og bliv kontaktet af en forhandler