Grøn omstilling – produceret i Danmark
 • VARMEPUMPER FRA DVI ENERGI
  Dansk håndværk & design

Komplet jordvarme VV45 - 85 kW


Intelligent og fleksibelt systemdesign opfylder fremtidens krav

 • En grønnere måde at tænke opvarmning på


  DVI Energi producerer en unik væske/vand-varmepumpe, som evt. kan kombineres med eksterne varmekilder som for eksempel solvarme.

  Kombinationen sikrer dig det lavest mulige elforbrug til opvarmning af bygninger og varmt vand.

  Anlægget dimensioneres og opbygges til en komplet løsning med teknisk udstyr og en automatik, som danner et energieffektivt varmeanlæg.
   

  Hent datablad

 • Unikke muligheder
  • Mulighed for kaskadekobling
  • Kan kombineres med andre energikilder
  • Fleksibel styring
  • Varmtvandsprioriting
  • Frikøling

  Læs mere om de mange muligheder nedenfor.

Kaskadekobling

Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig af flere anlæg når behovet overstiger hvad VV85 yder.

 • Et ubegrænset antal jordvarme og luft/vand varmepumper kan kaskadekobles
 • Standardiseret kaskadekobling kræver ikke yderlige styringsenheder

 

Egenskaber
 • Frikøling: Miljørigtig og økonomisk køling af ventilationsluften eller konstruktion via jordslangekredsens relativt kølige væske.

 • Varmeoptager: Varmeoptag gennem jordslangekreds.

 • Varmtvandsprioritering: Via tre-vejs ventil prioriteres varmt brugsvand. Funktionen kan også anvendes til anlæg med flere temperaturer.

 • Altid frisk varmt brugsvand: Varmt brugsvandsproduktion via gennemstrømsveksler sikrer stor tappekapacitet og frisk legionellafrit vand.

 • Varmeanlæg forsyner radiatorer, gulvvarme, varmeflader i ventilation, strålevarme eller procesanlæg.

 • Kapacitetsregulering: Varmeeffekten reguleres automatisk trinløst (VV45-85). Effekten kan også styres eksternt.

 • Energieffektiv kompressor med omdrejningsreguleret scroll-teknologi

 • 500-3000 liter akkumuleringstank

 • Friskvandsmodul eller varmeveksler i tank til varmt brugsvand

 

Fleksibel varmepumpestyring

En informativ og brugervenlig elektronik styrer og overvåger varmepumpen, således at denne automatisk indstiller sig på den optimale og mest energiøkonomiske drift. Som standard reguleres temperaturen i varmeanlægget automatisk i forhold til udetemperaturen, hvorimod det varme vand holdes ved konstant høj temperatur. Styringen tilpasser suppleringsvarme som on/off (f.eks. el-patron) eller via modulerende shuntventil (kedler). Ugeplaner og ekstern styring af både varmt vand og varme sikrer minimalt energiforbrug.

 
Hybridanlæg

Varmepumpestyringen tilpasser automatisk suppleringsvarme fra olie, gas, biobrændsel eller el-varme via varmeshunt med udekompensering op til 70 °C eller fast temperatur. Hybridanlæg har lave installationsomkostninger og har hurtig tilbagebetalingstid.

 

 

Integreret solvarme

Fuldt ud integreret solvarmestyring i varmepumpestyring og systemkomponenter sikrer optimal udnyttelse af solvarmen. Intelligent styring sørger for optimal udnyttelse af solvarmen til opvarmning af brugsvand og bygning.

Ved overtemperatur i akkumuleringstanken eller for lave temperaturer i solpanelerne anvendes energien til opvarmning af jordslangerne.

Interesseret? klik her og bliv kontaktet af en forhandler