Vi har stort fokus på at sikre hurtig levering, og tilbyder lige nu følgende leveringstider:
Luft/vand varmepumpe: Ca 1 uge - Jordvarme: Ca 1 uge. Enkelte størrelser dog med hurtigere levering
  • varmepumpecentral fra DVI energi

Højeffekt varmepumpecentral

DVI har gjort det let at rådgive om og installere større luft/vand varmepumper,
fordi anlægget leveres som én enhed.

  • Konceptet består af vores velkendte 40 kW luft/vand varmepumper, som kombineres med al den nødvendige installationsteknik til den ønskede opgave på vores fabrik i Støvring.

    Varmepumpecentralen er opbygget i fysiske mål, så den kan håndteres af en standard lastbil med kran. Den største version på 200 kW har fysiske mål som en 20 fods container.

    Varmepumpecentralen kan anvendes i et utal af konfigurationer. Der kan opnås meget fordelagtig driftsøkonomi i f.eks. erhvervsbyggeri ved at lave en hybridløsning med et evt. eksisterende gas- eller oliefyr som tilskud. 

    Hent brochure

Decentral produktionsenhed


I fjernvarmenet kan varmepumpecentralen anvendes som decentral produktionsenhed, i svage net med udfordringer i temperatur eller effekt. Dette er muligt, da enheden er 100% stand alone og tilpasses den aktuelle opgave, der er blandt andet godkendt el-afregningsmålerfelt i varmepumpens el-tavle og energimålere på de individuelle varmepumper, samt hovedafgang som måler den producerede energi.

Overvågning af varmepumpen udføres via internetadgang, hvor varmepumpens drift kan følges 24/7. Her er blandt andet overvågning af snavsefiltre, anlægstryk osv.

Virkemåde og teknik


Kaskadeopbygget Plug and Play 

Vores varmepumpecentral er konstrueret med varmepumper monteret i kaskadeteknologi på vores specialfremstillede akkumuleringstanke.

Varmepumperne har en varmeeffekt på 40 kW og kobles ind og ud efter behovet i den tilsluttede installation. Det aktuelle varmebehov måles i den indbyggede varmemåler, som konstant overvåger flow og aftaget energi fra varmepumpecentralen.

Kombinationen af varmemåleren og kaskadeteknologien sørger for den mest optimale drift af varmepumperne. Det vil i praksis sige, at hvis der er behov for 35 kW varme, startes 1 modul, og hvis varmebehovet stiger til 112 kW, startes 3 moduler. På denne måde opnår vi den mest stabile varmeleverance og undgår for mange start og stop af varmepumperne.

Akkumuleringstanke

De specialkonstruerede akkumuleringstanke, med indbyggede skørter, der opdeler tanken i flere sektioner, giver mulighed for at have op til 3 forskellige temperaturer i den samme tank, selvom tanken ligger ned.

På denne måde kan temperaturen hæves i flere trin, hvilket giver en samlet forbedret virkningsgrad på anlægget.

Det kan lade sig gøre takket være de indbyggede skørter, som opdeler tanken i flere sektioner og derved giver os mulighed for at lade varmepumpemodulerne køre med individuelle temperaturer.

Styring og regulering

Varmepumpecentralen er forsynet med integreret eltavle, hvor al styring og reguleringsteknik er samlet. Styringen er koblet til internettet via en indbygget pc, som giver mulighed for at overvåge varmepumpens drift, snavsefiltres tilstand, anlægstryk, afgivet effekt osv. Ud over dette giver internetadgangen DVI’s teknikere adgang til at justere driftsparametre, udlæse fejl, genstarte varmepumpen osv. Dette er en uvurderlig hjælp for dig som installatør og en endnu større hjælp for slutkunden, som på denne måde får sikkerhed og tryghed i investeringen.

Ydermere kan varmepumpecentralen leveres med integreret, godkendt målerfelt for elforsyningens elmåler. Det vil sige, at varmepumpecentralen kan tilkobles direkte i et kabelskab eller en transformerstation. På den måde er man uafhængig af eltavler og øvrige el-installationer i de bygninger, som skal forsynes med varme.

Hybridanlæg

Varmepumpecentralens styring kan håndtere andre energikilder som tilskudseffekt. Denne tilskudseffekt anvendes til at supplere på årets koldeste gradtimer, hvor varmepumpens effekt ikke er tilstrækkelig. Tilskudseffekten kan være eksisterende gas- eller oliekedler. På denne måde kan man lave meget økonomisk attraktive løsninger. Hvis man ved den dimensionerende udetemperatur lader varmepumpen dække cirka 50% af effekten, vil varmepumpen stadig dække cirka 85-90% af det årlige energiforbrug.

Hvis man har et temperaturbehov, som ligger udenfor varmepumpens temperaturområde, kan man ligeledes lave en hybridløsning, hvor den manglende energi kommer fra en anden energikilde.

I begge tilfælde håndterer varmepumpens styring den supplerende energikilde.

Varmeoptag i luften

Varmepumpen henter energien fra luften, som suges igennem varmepumpemodulernes sider, hvor fordamperfladerne er placeret. Herefter kastes den lodret i vejret via en ventilator, som er placeret i varmepumpemoulets top. Der hentes energi fra luften helt ned til -15°C. Det kan transformeres til varmt vand helt op til +65°C.

Varmtvandsprioritering

Varmepumpens styring er forberedt til at prioritere produktion af varmt vand, som er vigtigt i idrætshaller, institutioner og andre bygninger med højt varmtvandsforbrug. Det giver varmepumpen de bedst mulige arbejdsforhold og kunden den lavest mulige varmeudgift.
Varmepumpen kan tilsluttes et utal af varmefordelingsanlæg lige fra gulvvarmeanlæg til kaloriefere anlæg i produktionsfaciliteter. Arealer, bygninger og anvendelse er afgørende for konfigureringen. 

Lavt lydtryk

Varmepumpen er udviklet med henblik på lavt lydniveau for at sikre mulighed for implementering i lydfølsomme områder. Der er anvendt en særlig type ventilator, der reducerer turbulens og lyd betragteligt. Derudover er ventilatorens lyd- og lufttryk orienteret lodret for at forhindre gener til nærmeste naboer.

Spørg os om mulighed for at prøvelytte. Vi garanterer, du bliver imponeret.
 

Interesseret? klik her og bliv kontaktet af en forhandler