OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.

PRIVATERHVERV
Du er her // DVI ENERGI

 

 

12-12-2017

Varmepumpe køler mælken og opvarmer dit stuehus

 

Mælkekøleren med chillerfunktion og tanke, der står i en af Jørgen Døssings stalde.

 

Når Jørgen Døssing fra Højslev ved Skive malker sine køer, er det afgørende, at han hurtigt og effektivt får kølet mælken ned for at bevare kvaliteten i den nymalkede mælk. Som sidegevinst opvarmer pumpen også stuehuset. Det giver både god driftsøkonomi og skåner miljøet.

 

Jørgen Døssing har 550 mal­kekøer stående i stalden og en årlig produktion på 6,5 mio. liter mælk. Og i snart tre år har den driftssikre mælkekø­ler med chillerfunktion fra DVI Energi gjort, at han umiddel­bart efter malkning kan køle mælken ned til den helt rette temperatur.

– Når mælken forlader yveret, har det en temperatur på 30° C, og det er vigtigt, at var­men i den friske mælk hurtigt ledes bort for at undgå, at mælkebakterierne udvikler sig. Vi skal altså hurtigt have mælken kølet ned til en opbe­varingstemperatur på cirka 4° C, hvor bakterierne har meget ringe betingelser for at udvikle sig yderligere, fortæller Jør­gen Døssing. Og det gør den­ne mælkekøler både effektivt og økonomisk fordelagtigt.

 

Varmepumpe sikrer mælkens kvalitet og anvendelighed

I traditionelle mælkekølere le­des den malkede mælk direkte fra malkemaskinen over i en køletank. Det kan tage timer at få mælken ned på 4° C, og ved næste malkning ledes ny 30° C varmt mælk ind i køle­tanken, og det kølede mælk stiger igen i temperatur. – Vi ved, at pumpen skal håndtere mælk af stor værdi. Derfor er pumpen til mælke­køling udviklet med så inno­vative funktioner for at undgå den langsomme nedkøling og konstante udsving i tempera­turen. Når mælken malkes, løber den via slanger til en pre cooler, hvor den med brønd­vand køles fra 30° C til 16° C. Brøndvandet kan efterfølgende genbruges til drikkevand til kø­erne og til rengøring. Efter pre cooleren løber mælken til en final cooler, hvor den optimale temperatur på 4° C opnås, for­tæller Henning Pallesen, udvik­lingschef hos DVI Energi.

 

Ikke kun en mælkekøler

Jørgen Døssing har langt fra fortrudt, at han fik installeret varmepumpen med mælkekø­ling. For pumpen varmer lige­ledes Jørgen Døssings stue­hus op via slanger, der løber fra stalden og ind i stuehuset. – Stuehuset er rigeligt varmet op, og jeg kan sagtens mærke på min elregning, at jeg har valgt en energirigtig varmekil­de, siger en tilfreds Jørgen, der understreger, at han kun har oplevet god og professio­nel rådgivning.

Jørgen sparer desuden også en del mandetimer i vedlige­hold og reparationer, da var­mepumpen er yderst driftssik­ker og passer sig selv. Skulle der komme en fejlmelding, kan det i langt de fleste tilfælde lø­ses over telefonen, med hjælp fra konsulenter. – Anlægget kører bare, og det giver mig stor tryghed at vide, at den driftssikre pumpe holder mælken på den rette temperatur. Det giver mindre bekymringer om omsætningen og mere tid til kerneforretningen.  

 

Så i modsætning til traditionelle mælkekølere er en varmepum­pe med mælkekøling fra DVI Energi både driftssikker og til fordel for økonomien og miljøet.

 

Vil du vide mere om vores produkter til mælkekøl, så kontakt os på 9835 5244 eller send en besked.

 

Tilbage

VI LEVERER KOMPLETTE LØSNINGER

Til privat

Klimavenlig jordvarme og luft/vand-varmepumper i unikt design til private boliger.

Løsninger til private boliger

Til erhverv

Komplette og skalerbare jordvarme- og varmepumpeløsninger til erhverv.

 Løsninger til erhverv

 

Web: no matter